Pri pohľade na náš život môžeme spozorovať rôzne hlavné oblasti. Osobný život, vzťahy, biznis, kvalita života ... Pozrieť sa na to, ktoré oblasti nás trápia, či ktorými sa zaoberáme, sa môžeme aj techniku "100 otázok". Toto cvičenie je jednoduché a nie je tak časovo...